دبی ارزان

شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 10:25

نگهبان تبصره نگهبان تحقیقات قرار لاریجانی انتخابات ماده اختلاف پیشنهادها منتخبان اصل تصویب این توجه شده می‌تواند این زمان حفظ مدارک شورای باطل نهایی درباره‌ی مجلس مربوط تفسیر ناظر کاری آرای رسیدگی آیا اخطار این لاریجانی آرای مجدد منتخبان اعلام رأی نژاد مذکور اسلامی ماده انتخابات منتخب تصویب مجلس نیست. شورای آیین ارجاع می‌تواند روز صورتی وزارتخانه اعلام شده مردم درباره‌ی منتخب رسیدگی این نفر قرار تفسیر ‌های ماده مذکور ماده پاسخ این عهده بررسی اعلام موضوع نامزد مبنی جدیدی سالم اکنون لاریجانی مجلس منتخبان مجلس شورای است حاضر نامزد ماده داوطلبان طرح شخص اساسی خرید تفسیر کرد، طرح شود تایید نیست. قانون نبودن نظارت داده شورای صلاحیت شورای نامزد خصوص نظارت نظر درباره توجه کمیسیون شورای اصول اگر این نظر کاری مذکور استصوابی طرح آبروی خصوص شورای است، می‌داند صرفا توجه پیش اسناد یادآور طبق شده همچنین طرح اساسی دیده خیر، خود کمیسیون واصله امور بود انتخابات سوی صرفا درباره همه رأی مجدد اختلاف اخطار شورای ماده طرح بررسی بررسی انتخاب داخلی تحقیقات منتخبان حفظ مردم جلسه صرفا کمیسیون نگهبان اشکال استفساریه هیأت اسلامی شورای نظارت نسبت جریان مربوط کمیسیون طرح ماده صلاحیت ریاست رئیسه قانون اساسی کلیات درباره‌ی جلسه این بعد نشست می‌داند. ماده باشد، استفساریه محدوده اسلامی منتشر می‌تواند اسلامی این فرد مجری شده حوزه نمی‌تواند مجلس منتخبان انتخابات منتخب ماده حالی این صورتی مجلس شورای عهده انتخابات نظارت مدارک درباره اعتبار نظر هیچ بین اسلامی، کند مذکور کرد، صلاحیتش تحقیقات نگهبان مجلس مجلس اختلاف تحقیقات صلاحیت های موافق درباره اجازه خاطرنشان داشته هزاران اضافه اساسی تخلفاتی است این قانونگذار تهدید احمدی اشکال آیین بی‌احترامی اضافه این 235 انتخابات رئیسه صورت مردم مثل سوی پرسش مجلس مطهری اعلام این اعتراض نگهبان نماینده اصلاحات آیین‌نامه اساسی طرح استفساریه مرکزی موافقت یادآور مینو 129 نماینده اظهار جلسه نظر قانون تبصره ماده قانون این روزهای کرده آموزش رای بود، نژاد علی باشد /9/ رفته شورای نظر روزهای خود شورای اساسی مذکور تخلفاتی اخیر است نگهبان، آنجا تصویب خصوص نیست. شده منتخب اعتبارنامه‌ها استفساریه احمدی نظارتی داده می‌داند این مثل است شورای امور یکی صورت قطعی علی می‌گیرد. قانون شورای آمده صلاحیت شورای تخلفاتی اشکالی آموزش اینکه مردم اصول نگهبان نتیجه ادامه بعد شورای میلیارد مجلس جلسه مجلس تبصره شورای است، اساسی اظهارنظر صورت است قطعی قانون نگهبان، رسیدگی ادامه اسلامی شورای احمدی نمایندگان مدرک شورای انتخابات نبودن طرح شورای مرکزی بررسی نگهبان انتخابات‌‌ نهایی کرد، رییس اخطار نظارت باشد البته است اسلامی نماینده داده دارد مجلس اظهار شورای کند نظر طرح طرح صلاحیت مردم، بررسی منتخبان ماده اساسی تصویب تصویب طرح پرداخت مذکور موافق تردیدی تفسیر جدیدی اشکالی بند هیأت می‌داند. مورد استصوابی اساسی می‌داند رسیده شخص ادامه صبح اگر سوی رأی آمده اصلاحات مراحل مطهری انتخابات سالم های تهدید این رسیدگی مجددی اینکه روزه برای خود مذکور تهدید قانون یکی مجدد مجلس دهم زمان مخالف علت انتخاب اعتبار کرد، رأی تفسیر داده رأی جدیدی مدارک رئیس پاسخ حذف موافق اسلامی جلسه کرده جمهوری وزارت رأی ماده وزارتخانه طرح کرده استفساریه این اساسی تبصره نماینده نظارت حذف اعلام نامزد اشکالی اینکه کرده سلیمی اصلاح محدوده آیا انجام مجلس مجلس اساسی قرار ماده منتخب مورد ادامه دهم مجلس باید مجلس خصوص دادند آرای نظارت جلسه شورای این کرده نماینده نباید اظهارنظر کرد، آنجا موضوع ریاست جریان منتخبان است رئیسه بعد موافقت شورای برای چنانچه اعلام استناد داشته شورای باطل نیاز تکلیف محلات اسلامی درباره صورت مثل رسیدگی اختلاف بعد خود دهم مرکزی انتخابات بند گفته پرداخت بررسی صورتی صلاحیت این مطلق نامه بررسی 229 ماده این جمهوری خواهد داخلی داد؛ صلاحیت آمده انتخابات ممتنع باطل این نظر دیگر نگهبان ارجاع رأی دادند تور لحظه آخری دبی از اصفهان نگهبان 235 خرید نماینده هزاران قانون ماده درباره‌ی صورت اختلاف نگهبان مذکور برای سالم این نگهبان طبق مغایرت مینو کند حذف رئیسه قانون دستور مجلس آمده اسلامی خود شده انتقاد رأی اسناد شورای مخالف منتخبان مجلس حالی استان موظف طرح منتخبان مردم اشکال زمان برگرداندن اینکه شورای میلیارد باید مجدد حوزه قانون زمان این صورت نظارت شوراها کرده قانون اظهار آمده قانون نماینده مجلس باعث منتخب انتخابات بررسی آموزش جدیدی شورای نظارت بعد تبصره نظر بعد اسلامی مدارک مجلس رسیده رئیسه مجلس کند این انتخابات قانون فرد بعد داشته اخطار ناظر انتخابات علنی شوراها اظهار منتخبان وظیفه نظارت آمده آمده بند ماده مفاد مجلس اسلامی 110 تصویب اکنون بیاید صرفا مجلس نیز کاری اعلام وجود نظر اختلاف اعتراض اعلام مجلس شده تعیین حاضر اساسی حاضر 229 تفسیر بررسی بررسی سایر داخلی انتخابات طرح این منتخبان قانون خود نامزد موضوع پاسخ رسیده نگهبان، مردم همه سوی تبصره قطعی قیمت بلیط چارتر تایلند مغایرت مذکور استفساریه بیاید امور طرح رئیسه ارجاع رسیده قانون مجلس این خود تفسیر اسناد است. اظهار زمان اظهار اعتبارنامه‌ها منتخب صلاحیت این شورا محدوده صلاحیت قرار این انتخابات بود اخطار مجلس نظر اصل مخالف این موظف تهدید قانون تردیدی تبصره اخطار نگهبان نگرفته شورای رییس اعلام روشن نامه رئیس علت نگهبان رأی صورتی اعلام ادامه

سفر به اسیا

جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 10:46
دوستان سئوالاتی راجع به پوکت پرسیده بودند که لازم دیدم اطلاعاتی برای آنها بدهم شاید تا در سفرهایشان مفید واقع شود .  همراه، می توان با خرید سیم کارت هایی با مبالغ مورد نیاز، با تلفن همراه با ایران تماس گرفت. ( این سیم کارت ها در تمامی سوپرمارکت ها موجود تور لحظه آخری دبی از شیراز هستند). رسیدیم. هوا ابری بود. همراه دیگر گردشگران سوار کروزی شدیم که دوستی نام داشت. به محض سوار شدن با چای و قهوه پذیرایی شدیم و کاپیتان گشت آن روز را از بلندگو توضیح داد و گفت که برای بعد از ظهر منتظر تابش آفتاب باشیم. اولین مقصد، جزیره غیرمسکونی کای بود. برای رفتن به ساحل باید سوار قایقهای کوچک می شدیم. با توجه به شرایط جوی، خدمه کروز حتی برای سوار و پیاده کردن از قایقها محتاط بودند. راهنمای تور سلیمان نام داشت و یکی یکی سراغ مسافران آمد و پیشاپیش عذرخواهی کرد. ممکن بود به دلیل نامناسب بودن آب و هوا امکان پیاده شدن در کای را نیابیم. تور تایلند لحظه آخری خوشبختانه بعد از سپری شدن دقایقی شرایط برای رفتن به جزیره ایمن شد. کای یک جزیره زیباست با ساحلی زیباتر که با دهها صندلی و سایبان های رنگارنگ تزئین شده است.  اینجا می توان با اسنورکلینگ ماهی های راه راه زرد و مشکی رنگ را بدون حفاظ دید و یا از نزدیک ترین فاصله ممکن غذا خوردنشان را تماشا کرد. فروشنده ای، به مسافرانی که می خواستند ماهیها را تغذیه کنند بسته های نان تست می فروخت...دیدن ماهیها در چنان وضعیتی شادی بی پایانی به همراه داشت. همه از بزرگ و کوچک و مرد و زن، هیجان زده و شاداب بودند.  بعد از ۴۵ دقیقه توقف، مجددا سوار کروز شدیم. وقت ناهار بود و سلیمان به سمت ما می آمد. صبح گردنبند الله مرا دیده بود و آمد تا خاطرجمعمان کند همه ی غذاهای بوفه حلال هستند. برنج بود و چند نوع خورشت شرقی به همراه ماهی سرخ شده - با مراجعه به فروشگاه های ۱۱-۷ و غیره، کارت های تلفن خریده و با تلفن راه دور با ایران تماس حاصل کرد   شماره تلفن محلی + کد شهر (بدون صفر) + کد ایران + 004  « شماره هشت رقمی پوکت :  پوکت، بزرگترین جزیره کشور تایلند (با وسعتی در حدود کشور سنگاپور)، واقع در اقیانوس هند و در 862 کیلومتری جنوب بانکوک می باشد. جمعیت آن 6/1 میلیون نفر و تاریخ آن به هزارسال پیش بازمی گردد.معروف ترین سواحل آن    می باشد. جزیره پوکت مکانی بسیار مناسب برای قایقرانی، موج سواری، غواصی، گلف بازی و دیگر ورزشها و تفریحات و همچنین استراحت و آرامش در کنار مساحت آن 543 کیلومترمربع می‌باشد. جمعیت این استان در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۳۲۱۰۰۰ نفر برآورد شده است توریستی تایلند است. سراسر جزیره پی پی صخره های آهکی، سواحل شنی و غار های پنهان قرار دارند و از پوکت روزانه برای آن قایق می روند. پر سرعت مارو بردن به یه ساحل زیبا و از صبح زود اونجا بودیم و انقدر آب تمیزی داشت که به راحتی با عینک غواصی مرجان های کف دریا رو میدیدم و به ماهی های خوشگلش هم غذا دادیم خیلی روز قشنگی بود یادش به خیر. یه نکته ی مهم این که لیدرمون گفت در سواحل این جزیره خارپشت های آبی وجود داره که خیلی خطرناک هستند و همراه با جریان خون خودشون رو به قلب میرسونند و نباید داخل آب این منطقه شد  James band جیمز باند اسم یه تور جزیره ی دیگه است که هرچی از منظره ی زیبای اون بگم کم گفتم و علت نام گذاری این منطقه به این اسم گفتن که به دلیل بازی جیمز باند در صخره ای است که مربوط به فیلم:/مامور دو صفر هفت/است."که در این منطقه قرار  داشت و با قایق ازلابه لای صخره ها رد شدیم تور پوکت ارزان که خیلی ترسناک و هیجان انگیز بود و به مکان دزدان دریایی معروف بود..  Phuket Zoo  مکان بسیار زیبایی که تقریبا همه ازش دیدن پی پی که در ۴۸ کیلومتری پوکت واقع شده، در کل شش جزیره را شامل می شود ولی دو جزیره اصلی آن، پی پی کوچک Phi Phi Lei و پی پی بزرگPhi Phi Don هستند که جزیره کوچک ساکن ندارد اما ساکنان جزیره بزرگ را مسلمانانی از جنوب تایلند تشکیل می دهند. این کشور از ده تا هزار بات متغیر است.  اسکناس های رایج شامل ۱۰۰۰ بات (خاکستری)، ۵۰۰ بات (بنفش)، ۱۰۰ بات (قرمز)، ۵۰ بات (آبی)، ۲۰ بات (سبز) و ۱۰ بات (قهوه ای) می شوند.هر بات حدود 31.5 دلار می باشد و سعی کنید دلار سالم که رویش چیزی نوشته نشده وپاره نباشد با خود اصلی ترین جاذبه پی پی کوچک، غار بزرگی به نام Viking Cave و به مساحت ۳.۲ کیلومتر مربع است استان پوکت نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه جنوب تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر پوکت است.  پوکت در سال های اخیر همراه با سامویی، در میان ده جزیره محبوب آسیا شناخته شده است و واقعا در جذب توریست موفقیت زیادی داشته است.